Posterlounge   Help   Wedstrijd

Voorwaarden voor deelname en privacyverklaring

I. Voorwaarden voor deelname

1. Voorwerp

Deze voorwaarden regelen de deelname aan de wedstrijd van Posterlounge GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Duitsland (hierna “Organisator”).

Met de deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers deze voorwaarden voor deelname.

2. Deelname

De wedstrijd wordt maandelijks georganiseerd en begint telkens op de eerste dag van een kalendermaand om 00.00 uur en eindigt op de laatste dag van een kalendermaand om 23.59 uur. Het geregistreerde tijdstip waarop de e-mail ontvangen werd, geldt als bewijs.

Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar en hun woonplaats in een land hebben waarin we leveren (Europese Unie en Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noord-Macedonië, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië, Oekraïne, Vaticaanstad en Wit-Rusland). Medewerkers van de Organisator zijn uitgesloten van deelname.

De deelname bestaat uit de publicatie van een post op Facebook, Instagram of Twitter waarbij een foto getoond wordt, met daarop minimaal een product van Posterlounge en gelinkt aan de hashtag #posterlounge. Aansluitend hoort deze post doorgestuurd te worden naar het volgende e-mailadres: wedstrijd@posterlounge.nl. Alleen openbaar gedeelde posts komen in aanmerking.

Elke post kan maar één keer voor deelname aan de wedstrijd ingediend worden. Meermalige deelname is mogelijk, indien de deelnemer meerdere posts met verschillende foto’s zoals hierboven beschreven publiceert. Reposts en retweets van eerdere posts of foto’s komen niet in aanmerking voor een nieuwe deelname.

Winnaars uit voorafgaande maanden mogen opnieuw aan de wedstrijd deelnemen.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

3. Prijs, kennisgeving en verzending van de prijs

Per kalendermaand valt onder de verschillende deelnemers een waardebon ter hoogte van € 300 te winnen, die op de Posterlounge website te verzilveren is.

Een jury bestaande uit drie medewerkers van Posterlounge kiest in de eerste drie werkdagen van de volgende maand de mooiste post en bepaalt zo de winnaar.

Zodra de winnaar vastgelegd is, neemt de organisator zo snel mogelijk via de mail contact met diegene op, om diegene over de winst te informeren. Indien een winnaar de prijs niet binnen een week aanvaardt, vervalt de prijs.

De verzending van de prijs wordt individueel met de winnaar afgestemd.

De gewonnen prijs kan niet cash uitbetaald worden en is niet overdraagbaar. De beslissing van de jury is definitief en kan niet worden aangevochten.

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen op de prijs.

4. Beëindiging van de wedstrijd

De Organisator wijst erop dat de beschikbaarheid van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. De wedstrijd kan als gevolg van externe omstandigheden en verplichtingen beëindigd worden, zonder dat de deelnemers hierdoor enige aanspraak kunnen maken op de organisator.

Externe omstandigheden en verplichtingen kunnen technische problemen of wijzigingen van voorschriften zijn.

5. Informatie over Facebook, Instagram en Twitter

De deelnemers accepteren dat de wedstrijd op geen enkele wijze door Facebook, Instagram of Twitter gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt en geen verband houdt met de bovengenoemde social media platformen.

De deelnemers kunnen tegenover Facebook, Instagram of Twitter geen rechten doen gelden, die in verband met de deelname aan de wedstrijd ontstaan.

Alle informatie en gegevens die door de deelnemers verstrekt worden of die van hen verzameld worden, worden alleen met de Organisator en niet met Facebook, Instagram en Twitter gedeeld.

Alle vragen en opmerkingen over de wedstrijd moeten aan de Organisator en niet aan Facebook, Instagram en Twitter gericht worden.

II. Privacyverklaring

Met de deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met de verzameling en het gebruik van hun e-mailadres en Facebook-, Instagram- of Twitter-gebruikersnaam. We verzamelen, bewaren en verwerken deze persoonsgegevens voor de uitvoering en afwikkeling van de wedstrijd en om de deelnemer bij winst te informeren. We geven de gegevens niet door aan derden.

De deelnemers gaan ermee akkoord, dat hun posts door de Organisator op zijn social media accounts kunnen worden gedeeld en dat ze bij winst als winnaar vernoemd worden met vermelding van hun gebruikersnaam.

De deelnemers kunnen hun toestemming op elk moment door een bericht aan ons herroepen. Hun gegevens worden aansluitend gewist.

Voor vragen kan je contact met ons opnemen via:

Posterlounge GmbH
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Duitsland
Telefoon: +49 341 33 97 59 00
Fax: +49 341 33 97 59 59
E-mail: wedstrijd@posterlounge.nl

Leipzig, 1 februari 2020