Posterlounge   Help   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze online shop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.


2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst komt tot stand met Posterlounge GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.


3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.


4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

De levering van goederen van extra groot formaat gebeurt via een expediteur door middel van een vrachtwagen. De bestelling wordt afgeleverd op de dichtstbijzijnde publieke stoep, tenzij er uitdrukkelijk een andere afspraak werd gemaakt.

We verzenden bestellingen via www.posterlounge.nl alleen naar Nederland en België. Meer informatie over de randvoorwaarden voor leveringen door onze expediteur vindt u onder “Levering” in het help gedeelte van onze online shop.


5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar. De betalingswijzen die voor de bestelling ter beschikking staan, kunnen beperkt worden afhankelijk van de waarde van de bestelling, het gebruikte apparaat of andere objectieve criteria.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Bancontact
Om via Bancontact te betalen, moet u een bankrekening hebben bij een deelnemende Belgische bank en een Bancontact-kaart hebben. Na het selecteren van betaling via Bancontact, moet u uw bank kiezen en wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van uw online bankplatform waar u zich moet identificeren aan de hand van uw toegangsgegevens. De betalingsgegevens worden automatisch ingevuld en u gaat akkoord met de betaling van het factuurbedrag per TAN-code.

Betaal later met Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden (“Klarna”), bieden wij u als betalingsoptie het kopen op rekening aan. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat Klarna rekeningen alleen mogelijk zijn voor consumenten en dat betaling steeds aan Klarna dient te geschieden. Bij het kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige algemene voorwaarden voor het kopen op rekening vindt u hier.

iDeal
Om via iDeal te betalen, moet u over een bankrekening bij een deelnemende Nederlandse bank beschikken. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u uw bank en wordt u naar de login-pagina van uw onlinebanking-platform doorverwezen. Daar moet u zich met uw inloggegevens identificeren. De betaalgegevens worden automatisch ingevuld en u geeft per TAN-code uw goedkeuring voor de betaling van het factuurbedrag.


6. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


7. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur op het telefoonnummer +49 341 33 97 59 00 of via e-mail aan service@posterlounge.nl.


8. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen,
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.


9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Leipzig, 03-03-2022