Posterlounge   Help   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze online shop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.


2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Posterlounge GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.


3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.


4. Leveringsvoorwaarden

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

De levering van goederen van extra groot formaat gebeurt via een expediteur door middel van een vrachtwagen. De bestelling wordt afgeleverd op de dichtstbijzijnde publieke stoep, tenzij er uitdrukkelijk een andere afspraak werd gemaakt.

We verzenden bestellingen via www.posterlounge.nl alleen naar Nederland en België. Meer informatie over de randvoorwaarden voor leveringen door onze expediteur vindt u onder “Levering” in het help gedeelte van onze online shop.


5. Betaling

In onze online shop zijn in principe de onderstaande betalingswijzen beschikbaar. De betalingswijzen die voor de bestelling ter beschikking staan, kunnen beperkt worden afhankelijk van de waarde van de bestelling, het leveringsland, het gebruikte apparaat of andere objectieve criteria.

Creditcard
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw card wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg (“PayPal”), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.
PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, overige betalingsmogelijkheden op de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; overige individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

Bancontact
U voert de gegevens van uw Bancontact-kaart in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”), bieden wij u de onderstaande betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders is bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en geschiedt de betaling rechtstreeks aan Klarna. Verdere informatie wordt verstrekt bij de respectieve betalingsoptie en tijdens de bestelprocedure.

 • Betaal later met Klarna
  Het factuurbedrag is verschuldigd 30 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.
 • Betaal in termijnen met Klarna
  U kunt het factuurbedrag in meerdere maandelijkse termijnen betalen.
 • Betaal nu met Klarna
  Na opgave van de bestelling wordt u naar de website van de online-aanbieder Klarna doorgestuurd. U kunt vervolgens kiezen uit de opties creditcard, automatische incasso en overschrijving via directe online bankoverschrijving.
  • Creditcard: U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw card wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna gedebiteerd. Er vindt geen adres- en kredietwaardigheidscontrole plaats.
  • Automatische incasso: U geeft Klarna een SEPA-incasso-opdracht. Klarna zal u informeren over de datum van de afschrijving van de rekening (zgn. prenotificatie). De rekening zal worden gedebiteerd na de verzending van de goederen.
  • Directe online bankoverschrijving: U moet over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Sofort by Klarna
Voor de betaling van het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (“Sofort”), moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

iDEAL
Als u de betaalwijze iDEAL van de betalingsdienstaanbieder Currence iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, 1082 MS Amsterdam, Nederland, kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDEAL te kunnen betalen, moet u over een Nederlandse online bankrekening beschikken die geactiveerd is voor deelname aan iDEAL, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven.


6. Herroepingsrecht

U hebt recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden.


7. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


8. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de online shop.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur op het telefoonnummer +49 341 33 97 59 00 of via e-mail aan service@posterlounge.nl.


9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
 • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid,
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
 • bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen,
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.


10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Leipzig, 18-03-2024