Posterlounge   Help   Privacybeleid

Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke is:
POSTERLOUNGE GmbH
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Duitsland
+49 341 33 97 59 00
info@posterlounge.nl

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.


1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


2. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract uit te voeren, uw aanvraag te bewerken of een account voor u aan te maken, waarbij het gebrek aan deze gegevens uw mogelijkheden tot het plaatsen van uw bestelling, het aanmaken van uw account of het ontvangen van een reactive op uw aanvraag beperkt. De respectievelijke invoerformulieren geven aan, welke gegevens van u noodzakelijk zijn en verzameld worden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG voor de verwerking van contracten en uw aanvragen.

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG door te besluiten een klantrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantrekening.

Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt toegestemd voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om meer gegevens te gebruiken. Wij informeren u erover, dat het verdere gebruik van uw gegevens juridisch goedgekeurd is. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie in het klantaccount.


3. Overdracht van persoonsgegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst conform artikel 6 lid 1 sub b AVG geven wij uw gegevens door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Overdracht van persoonsgegevens aan betalingsdienstaanbieders
Voor de afwikkeling van de betalingen (behalve bij het betalingsmiddel PayPal) dragen we de gegevens die u in het kader van het bestelproces met ons deelt en de bestelgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG over aan de betalingsdienstaanbieder Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Hierbij wordt uw IP-adres door Adyen opgeslagen. De betalingsgegevens worden versleuteld verstuurd.

Bij het betalingsmiddel PayPal wordt de betaling door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, afgehandeld. Meer informatie over de gegevensbescherming bij PayPal vindt u in hun privacyverklaring: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

Overdracht van persoonsgegevens aan vervoerders
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, geven wij conform artikel 6 lid 1 sub a AVG op basis hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer aan de uitgekozen vervoerder door. Deze gegevens worden gebruikt om de aankondiging van de bezorging oftewel een afspraak voor de aflevering van een bestelling mogelijk te maken.

Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij het verzendbedrijf onder het hieronder vermelde contactadres worden herroepen. Na het herroepen, verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5
53113 Bonn
Duitsland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
Großer Grasbrook 11-13
20457 Hamburg
Duitsland

FedEx Express Germany GmbH
Langer Kornweg 34 k
65451 Kelsterbach
Duitsland

Gegevensoverdracht naar incassobedrijven
Om de overeenkomst conform artikel 6 lid 1 sub b AVG na te komen, geven wij uw gegevens door aan een erkend incassobureau indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de overdracht van de gegevens om onze overwegend gerechtvaardigde belangen te vrijwaren bij een effectieve uitoefening of handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG.


4. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a AVG regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen.
De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf verzonden, aan desbetreffend bedrijf zal uw e-mailadres doorgegeven worden. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

U kunt de aanmelding voor de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. De herroeping kan door middel van een bericht naar de hieronder genoemde contactmogelijkheden of via een aangegeven link in de desbetreffende nieuwsbrief. Vervolgens verwijderen wij uw e-maladres, mits u niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens verder te verwerken. Binnen wettelijke kaders hebben wij de mogelijkheid tot verdergaande verwerking van persoonsgegevens, hierover informeren wij door middel van deze verklaring.


5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website gebruikersvriendelijk te maken en bepaalde functies ter beschikking te stellen, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur bestaan en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Bij het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Google Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonymisering op deze website vóór de verwerking binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het door uw browser geanonimiseerde IP-adres, dat in verband met het gebruik van Google Analytics doorgegeven werd, zal niet aan andere gegevens van Google gekoppeld worden. Afsluitend aan ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in dit samenhang verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link door Google wordt verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Google Ads Conversion Tracking is een analysedienst van Google. Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van deze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Elke Google Ads-klant krijgt een ander cookie. Het is zodoende niet mogelijk om cookies op de websites van Ads-klanten te volgen. De informatie die met behulp van het conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit betekent het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Afsluitend aan ons gebruik van Google Ads Conversion Tracking en de nagestreefde doeleinden, worden de in dit samenhang verzamelde gegevens verwijderd.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt voor u gepersonaliseerde reclame uitschakelen via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het gebruik van cookies en het configureren van uw instellingen.


6. Reclame via marketingnetwerken

Gebruik van Google Ads Remarketing
Via Google Ads maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Daarbij wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketing-cookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Afsluitend aan ons gebruik van Google Ads Remarketing en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats ingeval u tegenover Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en het personaliseren van advertenties, die u online te zien krijgt, op basis van informatie die uit uw Google-account afkomstig is. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor remarketing op meerdere verschillende eindapparaturen aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden gevormd.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketing-cookie deactiveren via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het gebruik van cookies en het configureren van uw instellingen.

Gebruik van Microsoft Advertising Remarketing
Via Microsoft Advertising adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt hiervoor automatisch een cookie geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG in het kader van een belangenafweging te beschermen. De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd nadat wij het gebruik van Microsoft Advertising Remarketing voor het beoogde doel en aan het einde van het gebruik ervan hebben stopgezet. Afsluitend aan ons gebruik van Microsoft Advertising Remarketing en de nagestreefde doeleinden, worden de in dit samenhang verzamelde gegevens verwijderd.

Microsoft Advertising is een dienst van de Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (www.microsoft.com). De Microsoft Corporation is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit Verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de remarketing-cookie via deze link deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het gebruik van cookies en het configureren van uw instellingen.

Gebruik van Facebook Ads Remarketing
Wij gebruiken op deze website de remarketing-functie “Aangepaste doelgroepen” van Facebook. Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is op de website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Facebook-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke van onze websites u bezocht heeft. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u het sociale netwerk van Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG in het kader van een belangenafweging te beschermen.

Facebook Ads is een aanbod van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten (www.facebook.com). De Facebook Inc. is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit Verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de remarketing-functie “Aangepaste doelgroepen” hier deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Gebruik van Twitter Ads Remarketing
Wij gebruiken op deze website de remarketing-functie van Twitter. Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Twitter. Hiervoor is op de website de remarketing-tag van Twitter geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Twitter-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Twitter-server doorgegeven, welke van onze websites u bezocht heeft. Twitter wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Twitter-account. Wanneer u het sociale netwerk van Twitter bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG in het kader van een belangenafweging te beschermen.

Twitter Ads is een aanbod van de Twitter International Company, een Iers bedrijf met maatschappelijke zetel in One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (www.twitter.com). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Twitter wordt opgeslagen op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Twitter Inc. gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketing-functie hier deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Twitter, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Gebruik van Pinterest Ads Remarketing
Wij gebruiken op deze website de remarketing-functie van Pinterest. Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is op de website de remarketing-tag van Pinterest geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Pinterest-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Pinterest-server doorgegeven, welke van onze websites u bezocht heeft. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-account. Wanneer u het sociale netwerk van Pinterest bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG in het kader van een belangenafweging te beschermen.

Pinterest Ads is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., een Iers bedrijf met maatschappelijke zetel in Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (nl.pinterest.com). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Pinterest wordt opgeslagen op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Pinterest Inc. gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketing-functie hier deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Pinterest, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Aanwezigheid van Posterlounge online op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, XING
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw eindapparaat in de regel cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden conform artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Indien u door de betreffende social media platformaanbieders wordt verzocht om toestemming (akkoord) voor de gegevensverwerking te geven, bijvoorbeeld met behulp van een checkbox, vormt dit de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: Op basis van het EU-VS Privacy Shield heeft de Europese Commissie voor de VS een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld. U kunt een recent certificaat voor het betreffende bedrijf hier bekijken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders hieronder. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.


Recht van bezwaar (opt-out):


7. Verzending van beoordelingsherinneringen

Beoordelingsherinnering door Google Klantenreviews
Mits u ons hiertoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a AVG hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl), zodat Google u een herinnering via e-mail kan sturen om een review te schrijven of een beoordeling te plaatsen.

Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij Google worden ingetrokken.


8. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht om onmiddellijk de completering of wijziging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG het recht om een verzoek in te dienen om opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen tenzij de verdere verwerking niet noodzakelijk is om
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • redenen van algemeen belang;
  • rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG het recht om een limitatie van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het verwijderen van de gegevens verzet;
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het geldend maken, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en elektronisch verwerkbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, completering, beperking of het verwijderen van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Functionaris gegevensbescherming:
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
Duitsland
privacy@posterlounge.nl


Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het geldend, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.