Posterlounge   Help   Copyrights

Copyrights

Het merk Posterlounge®

Posterlounge® is een geregistreerd merk:

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud wordt door het auteursrecht beschermd. Hierbij wijzen wij erop, dat de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist is voor het gebruik van beelden, teksten of delen ervan in gedrukte of online publicaties.

De inhoud is alleen bestemd voor persoonlijke informatie. Elk verdergaand commercieel of niet-commercieel gebruik, in het bijzonder de opslag in gegevensbanken, publicatie, reproductie en elke vorm van professioneel gebruik en de vrijgave aan derden, ook in delen of in gewijzigde vorm, is zonder de toestemming van de rechthebbenden niet toegelaten. De auteurs in de bronvermelding zijn verantwoordelijk voor de desbetreffende inhoud. We erkennen de rechten van elke rechthebbende bij het gebruik van handelsmerken en merknamen, in het bijzonder in productbeschrijvingen in het winkelgedeelte. Er is zowel een toestemming nodig voor het gebruik van automatische mechanismen (zoekmachines, robots, crawler), bijvoorbeeld voor het verzamelen van informatie voor product- en prijszoekmachines, als voor dieplinken op inhouds- of productniveau.